Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Tisztelt Hölgyeim és Uraim!


Amikor ezt a beszámolót a kezükben tartva olvassák, reményeink szerint képet kapnak arról, hogy Egyesületünk milyen erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy Gödöllő- és környéke közbiztonsága elfogadhatóbb legyen az elmúlt esztendőben. Higgyék el, hogy ez a sziszifuszi munka hatalmas önfeláldozást és kitartást igényelt, minden egyes polgárőrtől! Sajnos, munkánk bemutatásánál elkerülhetetlen a rideg számadatok használata, mindazonáltal megpróbáltuk Egyesületünk 2009-es évi helyzetét, munkáját a lehető legegyszerűbb formában Önök elé tárni. Természetesen amennyiben ezen a tájékoztatón kívül kérdésük, észrevételük merülne fel, kérem, keressék az Egyesületet a következő elérhetőségeken:

Tel: 06 30 621-2220, 06 30 355-9908
Email: merlegelo@vipmail.hu.

Marik Sándor elnök

Az indulás
 

Taglétszám:

A 2009-es évet Egyesületünk 26 fős taglétszámmal kezdte. Sok tagunk morzsolódott le évközben, mivel nem tudták felvállalni a szolgálatokkal járó plusz terheket, és a tagfelvétellel kapcsolatos körülményeink is megnehezedtek. Ennek ellenére mindent elkövettünk annak érdekében, hogy a létszámunk növekedjen, ellenben ne rontsa, az Egyesület munkájának színvonalát. Sajnos a második félév változásai negatív irányban befolyásoltuk a taglétszámunkat.

A következő diagrammokon bemutatjuk tagságunk 2009-es évi összetételét néhány különböző aspektusból.

A taglétszám változásai:

Kép

A tagság életkor szerinti megoszlása:

 

 Kép


A tagság lakóhely szerinti megoszlása:

  Kép

 

Indulás az erőforrások terén:

Az év elején Egyesületünk anyagi helyzete nagyon nehéz volt, a 2009-es évi működést csupán nettó 5.293 Ft-tal kezdtü meg. Technikai hátterünk 15 db gépkocsit tett ki, ezen kívül 2 db számítógéppel, valamint 15 db URH rádióval rendelkeztünk.

Nagy gondokat okozott az egymás közötti kommunikációban a rádiópark elavulása és a rendőrségnél bevezetett TETRA rendszer sem könnyítette meg a helyzetünket.

A taglétszám és ez a körülmény azt eredményezte, hogy egyesületünknek az előző évhez képest kevesebb előre tervezett szolgálattal kellett számolni.

Háttér-feladatokkal kapcsolatban elért eredmények


Összegezve a 2009-es évben beszerzett anyagi erőforrás elérte a 403.893,- Ft-ot, így az Egyesület elnökségének, és pénzügyi bizottságának háttér-biztosító munkája elégségesnek volt nevezhető

A bevételek magukkal vonzották, hogy a technikai háttér javítására és szintentartására kicsi volt a lehetőség; de úgy hisszük, hogy Egyesületünk élt azokkal a lehetőségekkel, amelyek szükségesek voltak a feladatok maradéktalan ellátásához.

Az év folyamán a teglétszám csökkent, és a saját gépjárművel szolgálatot adók száma sem növekedett. Ezek a sajnálatos tények, a szolgálatok számának lecsökkenését eredményezték. Mindezeket figyelembe véve, elmondhatjuk, hogy egy nehéz évet tudhatunk magunk mögött.

Sajnos, a következő esztendő sem ígér sokkal jobb helyzetet. 2009-ben nem kaptunk felkérést a Hungaroring biztosítására, így anyagi erőforrásaink egy része felszabadult, amit az egyesület fejlesztésére tudtunk fordítani.

Ennek köszönhetően 2009-ben beszerzésre került:

- 5 db fényvisszaverő 3 az egyben kabát, amely a szolgálatellátást könnyítette és nagyban növelte a színvonalas megjelenést.
- 17 db fekete, kopásálló nadrágot a szolgálatok színvonalának emeléséhez
- 17 db fekete átmeneti kabátot a szolgálatok színvonalának emeléséhez
- 12 pár kesztyűt, a téli baleseteknél nélkülözhetetlen
- 3 db termoszt szintén a téli szolgálatok megkönnyítésére.

(Egyesületünk keretgazdálkodásáról kimutatást az 1.-es számú mellékletben találhatnak.)

A végzett munka

A 2009-es évben Egyesületünk bűnmegelőző feladatainak ellátásához 213 szolgálatot adott, amelyből 154 volt előre tervezett, és 59 szolgálat pedig az előre nem látható események miatt, azonnal lett elvégezve.

 Kép

A diagrammon jól látható Egyesületünk alkalmazkodóképessége, és feladat-centrikus szolgálatszervezése, mind az előre tervezett szolgálatoknál, mind pedig az előre nem látható események tükrében.

Kimutatható, hogy Egyesületünk a szolgálatok szempontjából a negatív külső és belső változások ellenére, maximálisan a bűnmegelőzési feladatainak végrehajtására koncentrált.
És még egy szembetűnő dolog: A diagramról jól kivehető, hogy Gödöllőn és környékén 2009-ben, áprilisban történt a legtöbb eseményünk!


A 213 szolgálat alatt (személy/szolgálat/órával számolva) Egyesületünk tagjai 2822 órát teljesítettek, ebből 226 órát riasztásban. (Halkan megjegyezve ez nettó 1.411.000,- Ft-nyi munka teljesítését jelenti, 500,- Ft-os órabérrel számolva).


Gépjárműveink megközelítőleg 8688 km-t futottak, amelyhez a 868 liter elhasznált üzemanyag közel 142.855,- Ft-ba került. 
Egyesületünk ennek a költségnek teljes részét saját zsebből finanszírozta!

Kép

A diagramon újra jól látható, hogy milyen alkalmazkodóképességgel rendelkezik Egyesületünk, hisz a feladatok változása szerint változott a szolgálatba állók létszáma is. Itt is jól látható, hogy a második félévben drasztikusan lecsökkent a taglétszám.

Itt kell megjegyezni, hogy Egyesületünk megbízott vezetői június hónaptól szolgálatmentességre kényszerültek.

A második félévben végzett munkáért az ideiglenesen előlépett helyetteseket dicsérhetjük, elmondhatjuk, hogy megállták a helyüket.

Saját alap-járőrtevékenységünk mellett, felkérésre, szolgálatokat adtunk Tura, Pécel, Veresegyház és Budapest területein, főként rendezvénybiztosításában.

A Gödöllői Rkp. felkérésére 78 db közös szolgálatot láttunk el a rendőrség munkatársaival, ebből 12 akciót hajtottunk végre a Gödöllői Rendőrkapitányság nyomozóival. (Az előző évhez képest a rendőrségi felkérések száma növekedett, f
őként a Veresegyházi Rendőrőrsel folytatott közös munka miatt.)

A VPOP felkérésére 7 akciót hajtottunk végre a VPOP Közép-Magyarországi Regionális Parancsnokság, Szellemi Tulajdonjog Védelmi Osztályának vám. kommandósaival valamint az Észak-Budapesti Fővámhivatal munkatársaival. A csökkenés a VÁM feladatok átszervezése miatt állt be.

Itt említendő meg, hogy az idén a VPOP-val kötött megállapodásunkat kibővíthettük és magasabb szintre emelhettük. Ezekből a számadatokból jól látható, hogy egyesületünk erőforrásait munkába fektette és a felvállalt feladatait a szűkös létszám és anyagi helyzete ellenére maradéktalanul ellátta. Nézzük hát milyen eredményeket sikerült munkánkkal elérni!

Események százalékos megoszlása:

Kép


Eredmények

- Egyesületünk a 213 szolgálata során összesen 139 eseménnyel találta szemben magát, amelyből 19 esetben lett elfogás és előállítás a végkifejlet. A 2009-es év során polgárőreinknek 38 fővel kellett kapcsolatba lépnie szolgálatuk során. Valakin segítettek, és mentővel vitettek el baleset vagy egyéb ok miatt, másokkal szemben kellett fellépni szabálysértés és egyéb közösség ellenes megnyilvánulás miatt.

- 16 fő elfogásánál illetve előállításánál segédkeztünk a kapitányság rendőreinek. 1 főt tettenérés után adtunk át a rendőrség munkatársainak. 2 főt hamis árukkal kereskedés miatt állítottunk elő a Vám és Pénzügyőrség munkatársaival. Mindent egybevetve ez 19 fő!

- A Vám- és Pénzügyőrség kommandósaival a 2009-es évben is folytatódott a hatékony együttműködés. Akcióink során a felderített és lefoglalt márkahamis-áruk értéke meghaladta a 22 millió forintot. (22 162 000Ft).

- Ezen kívül 54 balesetnél biztosítottuk a helyszínt, megakadályozva ezzel a további baleseteket, valamint elősegítve a rendőri intézkedés hatékonyságát.(Itt meg kell jegyezni, hogy tagjaink ilyenkor bizony az életüket is kockáztatják).

- 40 alkalommal biztosítottuk valamilyen kiemelkedő rendezvény zavartalan lebonyolítását. (Pl.: Gödöllői Március 15-ei Felvonulás, Gödöllői Gyereknap, Gödöllői Sörfesztivál, Gödöllői Szabadság napja stb.,) (Az összesítő éves kimutatást havi lebontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.) (Az események részletes kimutatását a 3. számú melléklet tartalmazza.)

Elismeréseink

- 2009-ben kettő tagunk töltötte be a 10 éves, egy tagunk pedig az 5 éves tagsági viszonyát, amit az Országos Polgárőr Szövetség Oklevéllel és tárgyjutalommal ismert el.
- A 2009-ben Gödöllőn nyújtott biztosítások kimagasló elvégzéséért, a Budapesti Polgárőr Szövetség 2 főt szolgálati arany érdeméremmel, 2 főt pedig szolgálati bronz érdeméremmel és oklevéllel jutalmazott.

Terveink a 2010-es évre

- Lehetőség szerint taglétszámunk további bővítését tervezzük. 2010-ben tovább kívánjuk fejleszteni egyesületünk technikai hátterét, valamint legalább szinten kívánjuk tartani anyagi helyzetét.
- Feladatainkat továbbra is olyan magas színvonalon szeretnénk ellátni, mint az idei esztendőben (Ha lehetséges még hatékonyabbá szeretnénk válni).
- A Gödöllői Rendőrkapitányság dolgozóival meglévő kapcsolatunkat szeretnénk tovább javítani.
- Megoldásokat keresünk az anyagi helyzetünket befolyásoló negatív változásokra és amennyiben lehetséges alkalmazkodunk a szolgálatainkat igénylők kéréseihez.
- A Gödöllői Polgármesteri hivatallal a kapcsolatok javítására törekszünk.
- Új koncepció kidolgozásával együttműködési lehetőségeket keresünk a Pest-Megyei Polgárőr Szövetség tagszervezeteivel úgy, hogy közben nem adjuk fel példásan jó kapcsolatunkat a Budapesti Polgárőr Szövetséggel sem. 

Kelt: Gödöllő 2010. január 3.


Tisztelettel:


Marik Sándor
elnök