Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

 
Amikor ezt a beszámolót olvassák, reményeink szerint képet kapnak róla, hogy Egyesületünk milyen erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy Gödöllő- és környéke közbiztonsága elfogadhatóbb legyen az elmúlt esztendőben.
Higgyék el, hogy ez a sziszifuszi munka hatalmas önfeláldozást és kitartást igényelt, minden egyes polgárőrtől.

 Sajnos, munkánk bemutatásánál elkerülhetetlen a rideg számadatok használata, mindazonáltal megpróbáltuk Egyesületünk 2008-as évi helyzetét, fejlődését, munkáját a lehető legegyszerűbb formában Önök elé tárni.

 Természetesen, amennyiben ezen a tájékoztatón kívül kérdésük, észrevételük merülne fel, kérem, keressék az Egyesületet a következő elérhetőségeken:

Tel.: 06/30 6212220, vagy 06/30 355-9908,

Email: merlegelo@vipmail.hu vagy moczar1@vipmail.hu

 

            Marik Sándor, elnök

 

 Az indulás

 

Taglétszám:

A 2008-as évet Egyesületünk 25 fős taglétszámmal kezdte. Sok tagunk morzsolódott le, mivel nem tudták felvállalni a szolgálatokkal járó plusz terheket, és a tagfelvétellel kapcsolatos körülményeink is megnehezedtek.

Ennek ellenére mindent elkövettünk annak érdekében, hogy a létszámunk növekedjen, de ne rontsa, az Egyesület munkájának színvonalát. Sajnos, a második félév változásai negatív irányba befolyásolták taglétszámunk alakulását.

 

A következő diagrammokon bemutatjuk néhány aspektusból Egyesületünk 2008-as évi összetételét

 

Taglétszám változásai:

Kép

 

A tagság életkor szerinti megoszlása:

Kép

A tagság lakóhely szerinti megoszlása:

Kép

Indulás az erőforrások terén

Az év elején Egyesületünk anyagi helyzete nagyon nehéz volt, a 2008-as évben nettó 30 032 Ft-tal kezdtük meg a működést.

Technikai hátterünk 16 db gépkocsit tett ki, 2 db számítógéppel, valamint 5 db URH rádióval és 1 db PTT-s telefonnal rendelkeztünk.

 A PTT-k megszűnése nagy gondokat okozott az egymás közötti kommunikációban, és a rendőrségnél bevezetett TETRA rendszer sem könnyítette meg a helyzetünket.

 A taglétszám változása és ezen körülmények azt eredményezték, hogy Egyesületünknek az előző évhez képest, kevesebb előre tervezett szolgálattal kellett számolnia.

 
Nézzük meg a háttérfeladatokkal kapcsolatban elért eredményeket

- Tárgyalások útján sikerült támogatóinkat megtartani!

- Jelentős összeggel támogatta Egyesületünket 2008-ban az ARTESZ Kft.

- Ezeken kívül bevételi forrást jelentett számunkra a:

- Budapesti Polgárőr Szövetségtől kapott támogatás,

- a Gödöllői Önkormányzattól kapott támogatás,

- a magánszemélyektől kapott támogatás,

- az adójuk 1%-ával támogatók köre.

 

Ezúton is köszönetet mondunk minden segítségért, amit kaptunk!

 Összegezve, a 2008-as évben beszerzett anyagi erőforrás elérte a 536 279 Ft-ot, így elégségesnek nevezhető volt az Egyesület elnökségének, és pénzügyi bizottságának háttérbiztosító munkája.

 A bevételek stagnálása magával hozta, hogy a technikai háttér javítására és szinten tartására nem volt lehetőség, de úgy hisszük, Egyesületünk élt azokkal a lehetőségekkel, amelyek szükségesek voltak a feladatok maradéktalan ellátásához.

 Az év folyamán a taglétszám csökkent, valamint a saját gépjárművel szolgálatot adók száma sem növekedett.

 Mindezen tények együttesen eredményezték a szolgálatok számának lecsökkenését, és elmondhatjuk, hogy egy viszonylag nehéz évet tudhatunk magunk mögött.

Sajnos a következő esztendő sem ígér sokkal jobb helyzetet!

 Az idén, 13 év óta először, nem kaptunk felkérést a Hungaroring biztosítására, ennek köszönhetően anyagi erőforrásaink egy része felszabadult, amit az Egyesület fejlesztésére tudtunk fordítani.

 

 

Ennek köszönhetően 2008-ban beszerzésre került:

-  20 db fényvisszaverő, 3 az 1-ben kabát, amely a szolgálatellátást könnyítette és nagyban növelte az Egyesület színvonalas megjelenését.

- 4 db MÁTRIX Paqett típusú rendszámkörözési programmal ellátott kézi számítógép, amely a körözött gépjárművek kiszűrésénél jelent nagy segítséget. (2008-ban 23 találatunk volt vele Gödöllőn!)

 
(Egyesületünk keretgazdálkodásáról kimutatást az 1-es számú mellékletben találhatnak.)

 

 A végzett munka

    A 2008-as évben Egyesületünk bűnmegelőző feladatainak ellátásához 191 szolgálatot adott, amelyből 176 volt előre tervezett, és 15 szolgálat pedig az előre nem látható események miatt, azonnal lett elvégezve.

 

Kép

 

 

A diagrammon jól látható Egyesületünk alkalmazkodóképessége és feladatcentrikus szolgálatszervezése, mind az előre tervezett szolgálatoknál, mind pedig az előre nem látható események tükrében.

Kimutatható, hogy Egyesületünk a szolgálatok szempontjából a negatív külső és belső változások ellenére, maximálisan a bűnmegelőzési feladatainak végrehajtására koncentrált.

És még egy szembetűnő dolog! A diagrammról jól kivehető, hogy Gödöllőn és környékén augusztusban történt a legtöbb eseményünk.

A 191 szolgálat alatt (személy/szolgálat/órával számolva) Egyesületünk tagjai 3004 órát teljesítettek, ebből 67 órát riasztásban.

(Halkan megjegyezve ez nettó 1 502 000 Ft-nyi munka teljesítését jelenti 500 Ft-os órabérrel számolva)

 Gépjárműveink megközelítőleg 12 732 km-t futottak, amelyhez a 993 liter elhasznált üzemanyag közel 278 040 Ft-ba került.

Egyesületünk ennek a költségnek jelentős részét saját zsebből finanszírozta!

Kép

 

A diagrammon újra jól látható, hogy milyen alkalmazkodóképességgel rendelkezik Egyesületünk, hisz a feladatok változása szerint változott a szolgálatba állók létszáma is. Itt is jól látható, hogy drasztikusan lecsökkent a létszám.

Saját alap-járőrtevékenységünk mellett, felkérésre, szolgálatokat adtunk Tura, Pécel, Veresegyház és Budapest területein, főként rendezvénybiztosításában.

 A Gödöllői Rendőrkapitányság felkérésére 64 db közös szolgálatot láttunk el a rendőrség munkatársaival, ebből 6 akciót hajtottunk végre a Gödöllői Rendőrkapitányság nyomozóival.

 Az előző évhez képest a rendőrségi felkérések száma növekedett. Főként a Veresegyházi Rendőrőrssel folytatott közös munka miatt.


A VPOP felkérésére pedig 15 akciót hajtottunk végre a VPOP Közép-Magyarországi Regionális Parancsnokság, Szellemi Tulajdonjog Védelmi Osztályának vám-kommandósaival, valamint az Észak-Budapesti Fővámhivatal munkatársaival.

 Ezekből a számadatokból jól látható, hogy Egyesületünk az erőforrásait munkába fektette, és a felvállalt feladatait a szűkös létszám, és a rossz anyagi helyzete ellenére maradéktalanul ellátta.

 


Nézzük hát milyen eredményeket sikerült munkáinkkal elérni

Események százalékos megoszlása:

Kép

 

Eredmények

 - Egyesületünk a 191 szolgálata során összesen 95 eseménnyel találta szemben magát, amelyből 24 esetben lett elfogás és előállítás a végkifejlet,

 - A 2008-as év során polgárőreinknek 58 fővel kellett kapcsolatba lépnie szolgálatuk során. Volt akin segítettek, és mentővel vitették el baleset, vagy egyéb ok miatt, másokkal szemben szabálysértés és egyéb közösség ellenes megnyilvánulás miatt kellett fellépni,

 - 21 fő elfogásánál, illetve előállításánál segédkeztünk a kapitányság rendőreinek,

 - 1 főt tettenérés után adtunk át a rendőrség munkatársainak,

 - 2 főt hamis árukkal kereskedés miatt állítottunk elő a Vám- és Pénzügyőrség munkatársaival. Mindent egybevetve ez 24 fő !

 - A 2008-as évben is folytatódott a hatékony együttműködés a Vám- és Pénzügyőrség kommandósaival. Akcióink során a felderített és lefoglalt márkahamis áruk értéke meghaladta a 108 millió forintot (108 013 600Ft).

 - Ezenkívül 23 balesetnél biztosítottuk a helyszínt; megakadályozva ezzel a további baleseteket, valamint elősegítve a rendőri intézkedés hatékonyságát. (Itt meg kell jegyezni, hogy tagjaink ilyenkor bizony az életüket is kockáztatják, mint azt az ez évi, utolsó baleseti helyszínünknél történtek is mutatják)

 - 47 alkalommal biztosítottuk valamilyen kiemelkedő rendezvény zavartalan lebonyolítását (Pl.: Gödöllői, március 15-i felvonulás, Gödöllői Gyereknap, Gödöllői Sörfesztivál, Gödöllői Szabadság Napja, stb.).

 
(Az összesítő éves kimutatást havi lebontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.)

(Az események részletes kimutatását a 3. számú melléklet tartalmazza.)

 

Elismeréseink

 - 2008-ban három tagunk töltötte be a 15 éves, egy tagunk a 10 éves, öt tagunk pedig az 5 éves tagsági viszonyát, amit az Országos Polgárőr Szövetség oklevéllel és tárgyjutalommal ismert el.

 - A 2008. április 21-i, gödöllői, halálos kimenetelű közúti balesetnél nyújtott biztosítás kimagasló elvégzéséért, a Budapesti Polgárőr Szövetség 1 főt szolgálati ezüst érdeméremmel, 2 főt pedig szolgálati bronz érdeméremmel és oklevéllel jutalmazott.

 
2009-es évi terveink

 - Lehetőségeink szerint, tervezzük taglétszámunk további bővítését.

 - 2009-ben tovább kívánjuk fejleszteni Egyesületünk technikai hátterét, valamint legalább szinten kívánjuk tartani anyagi helyzetét.

 - Feladatainkat továbbra is olyan magas színvonalon szeretnénk ellátni, mint az idei esztendőben (Ha lehetséges, még hatékonyabbá szeretnénk válni).

 - Tovább szeretnénk javítani a Gödöllői Rendőrkapitányság dolgozóival meglévő kapcsolatunkat.

 - Megoldásokat keresünk az anyagi helyzetünket befolyásoló negatív változásokra, és alkalmazkodunk a szolgálatainkat igénylők kéréseihez.

 - Törekszünk a Gödöllői Polgármesteri hivatallal való kapcsolatok javítására.

 - Új koncepció kidolgozásával együttműködési lehetőségeket keresünk a Pest Megyei Polgárőr Szövetség tagszervezeteivel úgy, hogy közben nem adjuk fel példásan jó kapcsolatunkat a Budapesti Polgárőr Szövetséggel sem.

 

 
Tisztelettel:

 

 Marik Sándor, elnök

 

 
Kelt: Gödöllő, 2008. január 7.